พิพิธภัณฑ์ผ้าไทย

พิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพ

ในพระที่นั่งอภิเศกดุสิต พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร : ตั้งอยู่ด้านหน้าของพระที่นั่งวิมานเมฆ ทางทิศตะวันตก ถ. ราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต รวบรวมผ้าจากโครงการศิลปาชีพมาไว้หลากหลายรูปแบบ พระที่นั่งอภิเศกดุสิต นี้เป็นพระที่นั่งชั้นเดียว ประดับด้วย ลวดลาย ฉลุไม้เรียกว่า “ ลายบุหงา“ นอกจากนั้นยังประดับกระจกสีและ ลวดลายปูนปั้นที่หน้าบัน ทำให้พระที่นั่งองค์นี้เป็นพระที่นั่ง ที่มีเอกลักษณ์ และความงดงามอย่างยิ่ง เป็นศิลปะแบบมัวร์ พระที่นั่งองค์นี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่งองค์นี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2446 แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2447 เพื่อใช้ เป็นท้องพระโรงสำหรับวังสวนดุสิต และใช้เป็นที่สำหรับพระราชทานเลี้ยงแก่ พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนข้าราชการในงานประจำปีสวนดุสิต

ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้บูรณะพระที่นั่งองค์นี้ เพื่อเป็นอาคารจัดแสดงงานศิลปหัตถกรรม ของสมาชิกมูลนิธิศิลปาชีพ ในสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็น องค์ประธานเปิดเมื่อ วันที่ 20 มกราคม พุทธศักราช 2536

พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน

ตั้งอยู่ ชุมชนบ้านครัว กรุงเทพมหานคร : เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ ตั้งอยู่ที่บ้านเรือนไทยของจิม ทอมป์สัน ริมคลองแสนแสบ ฝั่งตรงข้ามคลองกับชุมชนบ้านครัว ซึ่งเป็นชุมชนมุสลิม เป็นชุมชนทอผ้าแห่งหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ในพระนคร จิม ทอมป์สันย้ายมาอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่ พ.ศ. 2490 จนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อ พ.ศ. 2510 ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน อยู่ในความดูแลของมูลนิธิจิม ทอมป์สัน จัดแสดงศิลปวัตถุของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะพระพุทธรูปยุคสมัยต่างๆ ไว้เป็นจำนวนมาก ตัวอาคารเรือนไทยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2539 จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ เพชรบุรี

ตั้งอยู่หมู่ 5 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก แสดงวิถีชีวิต การแต่งกายของชาวไทยทรงดำใน จ.เพชรบุรี

พิพิธภัณฑ์ผ้า พิษณุโลก

ตั้งอยู่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เป็นศูนย์กลางการสาธิต และจัดแสดงกระบวนการผลิตผ้า รวบรวมผ้าจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ มีฐานข้อมูลการผลิตผ้าโดยเฉพาะในภาคเหนือ มีร้านขายผ้า งานสัมมนา และนิทรรศการหมุนเวียน

สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ สุโขทัย

ตั้งอยู่ ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย พิพิธภัณฑ์เอกชน เน้นผ้าซิ่นตีนจกของทางภาคเหนือ โดยเฉพาะผ้าหาดเสี้ยว และมีผ้าซิ่นทองคำ(ซิ่นไหมคำ) ผืนเก่าที่มีอายุมากกว่า 100 ปี เป็นซิ่นเจ้านายเชียงตุง ทอด้วยดิ้นผสมทองคำราว 50 % ส่วนผืนที่ 2 เป็นผืนที่มีความใหม่กว่า สั่งทอขึ้นด้วยดิ้นทองคำ 80 %์ ถูกทอขี้นเพื่อใช้ในพิธีแต่งงาน ซึ่งผ้าซิ่นทองคำนี้ถือว่าเป็นผ้าทอที่มีความประณีต งดงาม และทรงคุณค่าเป็นอย่างมาก

พิพิธภัณฑ์ผ้า ชัยนาท

ตั้งอยู่ ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท พิพิธภัณฑ์เอกชน รวบรวมผ้าทอพื้นเมือง โดยเฉพาะผ้าขิดไทครั่ง ในชัยนาท และใกล้เคียง

ศาลาไหมไทย ขอนแก่น

ตั้งอยู่ ณ บริเวณวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ เพื่อเป็นศูนย์สืบสานพระราชปณิธานงานศิลปาชีพด้านผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมของภาคอีสาน รวบรวมผ้าไหมมัดหมี่นับร้อยๆ ลายของอีสาน มีผ้าทอมือขายด้วย

บ้านคำปุน อุบลราชธานี

ตั้งอยู่ ถ.ศรีสะเกษ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี การทอผ้าไหมที่มีเทคนิคและเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมทั้งงานถักหรืองานหัตถศิลป์ เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงผ้า และแหล่งผลิตผ้าทอพื้นเมืองของอีสานด้วย

พิพิธภัณฑ์อูบคำ เชียงราย

ตั้งอยู่ ถ.หน้าค่าย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย พิพิธภัณฑ์เอกชน มีผ้าทอของหลากหลายเผ่าไท รวมทั้งชาวเขาด้วย และมีศิลปะวัตถุอื่นๆ นอกเหนือจากผ้า

บ้านคำอูน เชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์เอกชน รวบรวมผ้าทอพื้นเมืองที่งดงาม ที่เจ้าของสะสมเอาไว้ มีศิลปวัตถุอื่นๆ ให้ชมด้วย

บ้านไร่ไผ่งาม เชียงใหม่

ตั้งอยู่อำเภอฮอด จ.เชียงใหม่ เดิมเป็นบ้านของป้าดา (แสงดา บันสิทธิ์) ศิลปินแห่งชาติ ปัจจุบันมอบให้สถาบันการศึกษาใน จ.เชียงใหม่ เป็นผู้ดูแล รวบรวมผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ จำนวนมาก ในบริเวณบ้านยังมีการทอผ้าตามปกติเช่นในอดีต

พิพิธภัณฑ์ผ้าทอล้านนา

เชียงแสน เชียงราย เป็นเรือนไม้สองชั้น จัดแสดงผ้าล้านนาแบบเชียงแสน มีโรงทอผ้า และแสดงวิถีชีวิตไทยล้านนาสมัยโบราณ

พระตำหนักดาราภิรมย์ เชียงใหม่

อยู่ในอำเภอแม่ริม ตั้งอยู่ริมทางหลวงแม่ริม – สะเมิง ห่างจากทางแยกเชียงใหม่ –ฝาง ประมาณ 100 เมตร ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไม่ถึง 10 กิโลเมตร รวบรวมผ้าทอพื้นเมือง ที่เจ้าดารารัศมี ทรงส่งเสริม และผ้าส่วนพระองค์

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่ง ประเทศไทย เชียงใหม่

ตั้งอยู่ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รวบรวมผ้าโบราณจากหลายท้องถิ่น โดยเฉพาะผ้าซิ่นตีนจก

พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ แพร่

ตั้งอยู่หมู่ทีู่่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ พิพิธภัณฑ์เอกชน จัดแสดงผ้าซิ่นตีนจกของกลุ่มไทโยนก “เมืองลอง” ที่มีลวดลายเหมือนกับภาพเขียนจิตรกรรมเวียงต้า ผ้าตีนจกจากแหล่งอื่นๆ เช่น ตีนจกแม่แจ่ม ตีนจกไหล่หิน ตีนจกนาน้อย ตีนจกหาดเสี้ยว ตีนจกราชบุรี ตีนจกลาวครั่งในแหล่งต่างๆ ทั้งของเก่า และที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ในปัจจุบัน

ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ เชียงคำ พะเยา

ตั้งอยู่ที่วัดหย่วนในอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา รวมรวบผ้าทอของชาวไทยลื้อ สาธิตวิถีชีวิตของชาวลื้อ และเครื่องใช้ต่างๆ

สถาบันทักษิณ สงขลา

ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบลเกาะยอ บริเวณใกล้เชิงสะพานติณสูลานนท์ช่วงที่ 2 รวบรวมผ้าทอภาคใต้ได้ทุกท้องถิ่น แสดงผ้าทอพื้นเมือง เช่น ผ้าทอพุมเรียง ผ้าทอปัตตานี ผ้าเกาะยอ และยังมีผ้าของชาวไทยมุสลิมด้วย

“As my mom is the thai cloth sewer, I have been living with clothing, clothes redesign and fixing. I have learned the type of each cloth, both thai and international since I was a child.” MORE

ร้าน SONG DESIGN จำหน่ายสินค้าคุณภาพ