หมายเลขบัญชีการชำระเงิน

ธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บญัชี
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ฐิตาภา เลียบทวี 227-0-64997-9
ธนาคารกสิกรไทย จิตกร ลั่นทอง 009-3-36495-3
ธนาคารกรุงไทย จิตกร ลั่นทอง 938-0-54568-1
ธนาคารออมสิน จิตกร ลั่นทอง 020-166-7980-80

การจัดส่งสินค้าการยกเลิกสั่งซื้อสินค้า

พัสดุไปรษณีย์ รอรับสินค้า ประมาณ 5-10 วันทำการ ชำระค่าสินค้าและค่าขนส่งโดยโอนเงินเข้าบัญชี หรือชำระโดยบัตรเครคิตผ่านเว็บไซต์

ไปรษณีย์ EMS รอรับสินค้า ประมาณ 1-2 วันทำการ ชำระค่าสินค้าและค่าขนส่งโดยโอนเงินเข้าบัญชี หรือชำระโดยบัตรเครคิตผ่านเว็บไซต์

อัตราค่าจัดส่งสินค้า กรณีส่งทางไปรษณีย์ คิดค่าขนส่งตามน้ำหนักของสินค้ารวมกับกล่องบรรจุ กรณีจัดส่งโดยพนักงานส่งของ คิดค่าขนส่งตามระยะทางใกล้-ไกล ตั้งแต่ 50-400 บาทกรุณาตรวจสอบค่าจัดส่งก่อน

การตรวจรับสินค้า เมื่อสินค้าส่งถึงลูกค้า ให้ท่านตรวจสอบสภาพของกล่องบรรจุสินค้า หากกล่องบรรจุสินค้าชำรุด ฉีกขาดจากการขนส่ง กรุณาตรวจเช็คสินค้าทันที ถ้าสินค้าชำรุดเสียหาย กรุณาแจ้งให้ผู้ที่ส่งสินค้าทราบ โดยไม่ต้องเซ็นต์ชื่อรับสินค้านั้น และแจ้งกลับ

การยกเลิกสั่งซื้อสินค้า การยกเลิกการสั่งซื้อกรุณาแจ้งกลับภายใน 24 ชั่วโมง โดยแจ้งกลับทาง Email หรือโทรศัพท์มาสั่งยกเลิก

การคืนหรือเปลี่ยนสินค้า เริ่มนับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับสินค้าจากไปรษณีย์ี้ อ้างอิงจากบริการ“ไปรษณีย์ตอบรับ”วันแรกคือวันที่รับสินค้า
กรณีจัดส่งทาง พ.ก.ง.ใช้วันที่อ้างอิงจากใบธนาณัติ วันแรกคือวันที่ชำระเงินพร้อมรับสินค้าท่านสามารถแจ้งความต้องการในการเปลี่ยนสินค้าก่อนล่วงหน้า 1 วัน ก่อนทำ การจัดส่ง ทาง Email หรือ โทรศัพท์ก็ได้พร้อมทั้งระบุ หมายเลขใบเสร็จ และวันที่ ในการออกใบเสร็จ

ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้า กรณีส่งทางไปรษณีย์ คิดค่าขนส่งตามน้ำหนักของสินค้ารวมกับกล่องบรรจุ กรณีจัดส่งโดยพนักงานส่งของ คิดค่าขนส่งตามระยะทางใกล้-ไกล กรุณาตรวจสอบค่าจัดส่งก่อน

สินค้าที่สามารถเปลี่ยนได้

• สินค้าจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิมทุกประการ

• ไม่มีสภาพเปื้อนหรือผ่านการซักมาแล้ว

• ไม่มีสภาพขาด,ฉีกหรือยับเกินกว่าปกติ

• ไม่มีสภาพสีด่างหรือซีดอันเนื่องมาจากแสงแดดหรือความร้อน

• เป็นผ้าที่ซื้อจากทางเราเท่านั้น

“Thai garment design or embroidery pattern on the fabric is made every step with exquisite care in the heart of all description. We emphasize that each piece has style and unique design.” MORE

ร้าน SONG DESIGN จำหน่ายสินค้าคุณภาพ